isocetyl isodecanoate中文意思是什麼

isocetyl isodecanoate解釋
脂肪酸,潤滑,保濕

    ※英文詞彙isocetyl isodecanoate在字典百科英英字典中的解釋。

    1. 目前還沒有isocetyl isodecanoate例句。
    分享友人