severny kavkaz中文意思是什麼

severny kavkaz解釋
北高加索

※英文詞彙severny kavkaz在字典百科英英字典中的解釋。

  1. 目前還沒有severny kavkaz例句。
分享友人