aaja 中文意思是什麼

aaja 解釋
AAJA = Afro-Asian Journalists' Association 亞非新聞工作者協會。

  1. Aaja afro - asian journalists ' association

    亞非新聞工作者協會
分享友人