airflow meter 中文意思是什麼

airflow meter 解釋
風量計;空氣流量計
  • airflow : 氣流。
  • meter : n. 1. 測量儀表,計量器;計,表。2. 計量人;計量官。vt. 用表計算[測量、記錄]。n. 〈美國〉= metre.
  1. 目前還沒有airflow meter例句。
分享友人