cabin de luxe 中文意思是什麼

cabin de luxe 解釋
貴賓室;特等艙。

  • cabin : n 1 小屋,小室;〈英國〉(鐵路等的)信號室。2 船室[艙],頭[二]等客艙;【航空】座艙;艦長室,長官...
  • de : DE = destroyer escort 護航驅逐艦。de1〈拉丁語〉 = down from from off de facto 事實上(的)。 de...
  • luxe : n. 〈法語〉上等,華美;奢侈,豪華。 articles de luxe奢侈品。 édition de luxe精裝本。 train de luxe特等車。
  1. 目前還沒有cabin de luxe例句。
分享友人